Finqle

MKB factoring: factoring op maat voor MKB’ers

Factoring kan voordelig zijn voor bedrijven van elke grootte en dus bestaat er ook zoiets als MKB factoring. Dit type factoring, dat bijvoorbeeld wordt aangeboden door Finqle, is helemaal op maat gemaakt voor MKB’ers. Dit betekent dat de normale kenmerken van factoring, die we zo eerst zullen bespreken, worden aangevuld met specifieke aspecten, die dit type factoring vooral geschikt maken voor MKB’ers. Maar eerst dus factoring in het algemeen: wat is dit precies? Kort samengevat kun je factoring zien als het verkopen van facturen door ondernemers aan speciale factoringsbedrijven, zodat ze zelf niet bij de klant hoeven aan te kloppen voor betalingen. Factoring is daardoor een soort van dienstverlening van factoringsbedrijven aan andere ondernemers: zij innen het geld van de klant en houden dat ook, maar alleen nadat ze de ondernemer hebben betaald om diens facturen over te nemen. MKB factoring onderscheidt zich allereerst van dit gewone factoring doordat er doorgaans geen minimumfactuurbedrag geldt; alle facturen, ook de allerkleinsten, worden door factoringsbedrijven die aan MKB factoring doen dus opgekocht. Verder hoeven MKB’ers bij deze variant niet per se al hun facturen te verkopen. Ze mogen dus zelf kiezen welke klanten ze zelf benaderen en welke ze laten benaderen.

MKB factoring

Wat MKB factoring op kan leveren

Aan de hand van de kenmerken van MKB factoring kunnen we ook gelijk achterhalen wat de voordelen ervan zijn voor MKB’ers. Zo kunnen we uit het ontbreken van een minimumfactuurbedrag afleiden, dat MKB’ers hierdoor ook toegang krijgen tot factoring (en de voordelen hiervan, zoals zekerheid van een snelle betaling). Zij hebben soms immers relatieve kleine facturen en deze worden in dit geval ook gewoon opgekocht. Het feit dat MKB’ers daarnaast zelf mogen bepalen welke facturen ze afdragen en welke ze zelf innen, geeft hen daarnaast een vrijheid die ze goed kunnen gebruiken. Als MKB’er is klantenbinding immers van cruciaal belang en op persoonlijke wijze zélf rechtstreeks je facturen opsturen, kan daartoe bijdragen.

Debiteur