leren met een beperking

Leren met een beperking? Met de juiste hulpmiddelen is het mogelijk

Veel mensen hebben jammer genoeg te maken met één of meerdere beperkingen die ervoor zorgen dat het leven een stuk moeilijker wordt. Zo is het leren met een beperking geenszins makkelijk, vooral als het een visuele of een zware motorische beperking betreft. Gelukkig wordt het aantal mogelijkheden om jezelf een handje te helpen steeds groter en diverser. Lees de volgende alinea’s om daar het fijne van te weten.

Middelen voor bij motorische beperkingen

Mensen die een motorische beperking hebben en alles op alles willen zetten om goed te kunnen leren en studeren, die zouden gebaat kunnen zijn bij bijvoorbeeld een adaptief toetsenbord. Bovendien zijn er tegenwoordig muisbesturingen beschikbaar die je het werken met de computer makkelijker maken. Ook spraaksoftware is anno 2021 dusdanig ver ontwikkeld dat het uitstekend inzetbaar is.

leren met een beperking

Tools voor mensen met een visuele beperking

Voor mensen met een visuele beperking is spraaksoftware uiteraard ook zeer handig. Dit werkt ook omgekeerd, in die zin dat programma’s die stukken tekst uit een boek, krant, tijdschrift of van een beeldscherm kunnen voorlezen een grote meerwaarde bieden. Verder kunnen visueel beperkten gebruikmaken van speciale toetsenborden, brailleleesfuncties en brailleprinters.